Jaarverslag

Schoolbesturen zijn verplicht jaarlijks een Jaarverslag (jaarrekening en inhoudelijk verslag) op te stellen. Als Vereniging voor Prot.-Chr. Basisonderwijs te Beesd voldoen wij graag aan deze opdracht, omdat wij ons willen verantwoorden richting de Raad van Toezicht, het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, de ouders van de kinderen die onze scholen bezoeken, de gemeente  en alle andere belangstellenden. Het Jaarverslag biedt informatie over het vele wel en - af en toe ook - het wee van de organisatie. Het biedt een goede inkijk in de organisatie en de uitvoering van de taken. Daarnaast krijgt de financiële positie en de besteding van de middelen alle aandacht. Bekijk hier de jaarverslag van het afgelopen jaar:  

2022