Welkom bij basisschool de Lingelaar
 
Van alles kun je leren
Van leuk en fijn
Van boos en pijn
Van weer opnieuw proberen
Van dapper en ook moedig zijn

Van succes en ook van falen
Van wat je ziet of wat je leest
Maar het allermeest
Van samen...
Want mét elkaar, is leren feest!


De Lingelaar is een zelfstandige, protestants-christelijke basisschool in het Betuwse Beesd. Onze christelijke normen en waarden zorgen voor een prettige, veilige omgeving waarin onze leerlingen kunnen leren en groeien.

Op onze school zijn alle kinderen uit de omgeving welkom, ongeacht geloofsrichting. Wij leren onze leerlingen respect te hebben voor elkaar en zich positief te gedragen ten opzichte van elkaar en de wereld waarin wij leven.
 
Op onze website kunt u lezen waar wij voor staan, wie wij zijn en wat wij allemaal doen.
Kijk rustig even rond en wees welkom op de Lingelaar!