Het bestuur

Het bestuur van de Vereniging voor Protestants-Christelijk basisonderwijs te Beesd is als bevoegd gezag verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken van de school. Dit gebeurt in samenspel met directie, team en ouders. De directie heeft hierbij een samenbindende en coördinerende taak. 

Het bestuur vergadert één maal per maand. Minimaal één maal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden. De algemene ledenvergadering kiest de bestuursleden. Op dit moment zijn er 7 bestuursleden. Het bestuur bestaat uit ouders van kinderen van onze school.

De taken van het bestuur:

  • Zorgdragen voor goed onderwijs in de school
  • Bewaken van de identiteit van de school
  • Aantrekken van personeel
  • Zorg voor de financiën
  • Beheer van het gebouw


Lid worden van de Vereniging
Als uw kind(eren) bij ons op school zit(ten) kunt u lid worden van de Vereniging. Als lid wordt u uitgenodigd om tijdens de algemene ledenvergadering mee te praten/denken en indien nodig, te stemmen over het beleid van de vereniging. U kunt ook begunstiger worden. U wordt dan ook uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering, maar u heeft geen stemrecht. Ook opa's, oma's en iedereen die onze school een warm hart toedraagt kan lid worden van de vereniging. Het aanmeldformulier kunt u
hier downloaden en sturen naar lingelaar@lingelaar.nl.

Lidmaatschap opzeggen
Als uw jongste kind van school gaat betekent dit niet dat uw lidmaatschap automatisch wordt stopzet. Wilt u geen lid meer blijven dan zult dit zelf moeten aangeven.
De schriftelijke opzegging kan op school worden ingeleverd bij de directie, worden gemaild naar
lingelaar@lingelaar.nl of opgestuurd worden naar Postbus 6, 4153 ZG Beesd.

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Naam: Jojanneke Beugelink
Moeder van: Hylke (groep 3), Jelle (groep 1) en Ties
Mijn rol binnen de school: Bestuurslid (kwaliteit)
TROTS op de Lingelaar omdat: de Lingelaar in staat is om goed onderwijs te leveren en daarbij ook een fijne sfeer neer kan zetten waarin ieder kind met plezier naar school kan gaan.

 
Naam: Bert van Niejenhuis
Vader van: Bram (groep 7) en Noor (groep 4)
Mijn rol binnen de school: Bestuurslid (secretaris)
TROTS op de Lingelaar omdat:
Naam: Vacature
Vader van:
Mijn rol binnen de school: penningmeester binnen het bestuur
TROTS op de Lingelaar omdat:
Het toezichthoudend bestuur bestaat uit:
Naam: Martijn Blaauw
Vader van: Ties (groep 7), Benthe (groep 6), Jits (groep 4) en Stef
Mijn rol binnen de school: Toezichthouder binnen bestuur
TROTS op de Lingelaar omdat: er veel aandacht is voor de kinderen en de fijne sfeer.
Naam: Gert Heijsteeg
Vader van: Sanne (niet op Lingelaar), Jens (groep 8) en Max (groep 4)
Mijn rol binnen de school: Lid van het bestuur, vice voorzitter en actief in enkele commissies
TROTS op de Lingelaar omdat: het een school is waarbij onze kinderen individueel gezien worden en die nadenkt over wat onze kinderen vandaag, maar met name ook morgen nodig hebben aan vaardigheden en kennis.
Naam: Carlijn Slob
Moeder  van: Roos Masseling (groep 5) en Caspar (groep 1)
Mijn rol binnen de school: Bestuurslid (PR en communicatie)
TROTS op de Lingelaar omdat: Er veel aandacht is voor samenwerking tussen zowel de kinderen als de leerkrachten, en mijn dochter iedere dag met veel plezier naar school gaat.