Blazersklas

De 'Lingelaar' biedt in samenwerking met Harmonie 'Concordia', de leerlingen van groep 6 de mogelijkheid om deel te nemen aan de Blazersklas. In de Blazersklas leren leerlingen een instrument te bespelen en vormen zij gezamenlijk een harmonie orkest. De leerlingen leren spelen op een instrument waar ze belangstelling voor hebben. Ze blazen samen de eerste noot en leren samen notenwaarden en ritme kennen. 

De gebruikte methode garandeert dat leerlingen binnen een jaar op een redelijke manier samen een aantal muziekstukken kunnen blazen. Bovendien hebben ze een jaar lang de beschikking over het instrument en kunnen ze thuis oefenen.

Voor meer informatie over de blazersklas kunt u contact opnemen met Lianne Bijl of mailen naar
info.llr@cpob.nl.
Informatie is ook te vinden op de website van 
www.concordia-beesd.nl.