Inspectie/Cito

Onderwijskwaliteit
De Lingelaar vindt het belangrijk dat de kinderen goede basisvaardigheden krijgen in lezen, taal, schrijven en rekenen. We werken in alle klassen handelingsgericht, dat betekent onder andere dat we werken in drie niveaugroepen bij deze vakken. Onze leerkrachten doen er alles aan om het hoogst mogelijke uit het individuele kind te halen. Indien nodig zetten we de remedial teacher (RT) in. Voor onze meer- en hoogbegaafde leerlingen hebben we een plusklas.

Inspectie
Onze onderwijskwaliteit wordt regelmatig beoordeeld door de Onderwijsinspectie. De rapportages zijn te vinden op
deze website. De inspecteur primair onderwijs heeft begin september 2018 een meerdaags bezoek gebracht aan de Lingelaar en geeft in haar rapport een positieve beoordeling. Het rapport is na te lezen op de site van de onderwijsinspectie (klik hier). Hieronder een aantal citaten uit dit rapport.

'' De sfeer in de groepen is opvallend goed. Er is een uitgesproken 'warm' pedagogisch klimaat dat ook door ouders wordt gewaardeerd''.
'' De school kan trots zijn op de manier waarop wordt lesgegeven. In de groepen die zijn bezocht heerst een prettige orde en sfeer, waarin kinderen in alle rust maar met volle aandacht en interesse instructie ontvangen of (meestal in groepjes) de lesstof verwerken''.
'' De school heeft met haar leerlingvolgsysteem en de wijze waarop naar groei van leerlingen wordt gekeken, de vaardigheidsgroei van de kinderen helder in beeld. ''
'' In alle bezochte groepen werkte men aan 21e eeuwse vaardigheden van de leerlingen door gebruik te maken van coöperatieve samenwerkings- en leervormen.''

Score Centrale eindtoets
Ieder jaar wordt door alle leerlingen van groep 8 de Centrale Eindtoets van Cito gemaakt. De scores van deze toetsen liggen altijd tussen de 500 en 550 punten. De scores van de Lingelaar worden vergeleken met het landelijk gemiddelde. Hoewel een kind voor ons veel meer is dan een citoscore, zijn wij trots op het resultaat.
*wegens COVID-19 is er in 2020 geen Centrale eindtoets afgenomen.