Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de MR?
De MR is een verplicht adviesorgaan binnen elke school volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS). De MR is samengesteld uit 2 belangengroepen, het onderwijzend personeel en de ouders. In het geval van de Lingelaar zijn er 2 personen vanuit het onderwijzend personeel en 2 ouders lid van de MR.
 
De MR bestaat uit:

Naam: Wendy Bijl
Moeder/vader van: Rosanne (groep 7) en Sabine (groep 6)
Mijn rol binnen de school: MR lid
TROTS op de Lingelaar omdat: Het een hele goede school is voor mijn kinderen waar ze veel leren en zich thuis voelen.
Naam: Jan de Jongh
Vader van: Cas (groep 5) en Stan (groep 3)
Mijn rol binnen de school: MR lid
TROTS op de Lingelaar omdat: Als kleine school we een mooie vertrouwde plek hebben voor onze kinderen en hierin met elkaar en van elkaar te leren.
Naam: Lyda van Lith
Mijn rol binnen de school: leerkracht groep 5/6
TROTS op de Lingelaar omdat: de kinderen op deze school mogen zijn wie ze zijn.
Naam: Ellen Spreen Brouwer
Mijn rol binnen de school: leerkracht groep 5/6
TROTS op de Lingelaar omdat: wij als kleine school toch veel leerlinggerichte keuzes kunnen maken. We kennen elkaar en zorgen voor elkaar.

Wat doet de MR?
De belangrijkste taken van de MR bestaan uit:

  • Belangen behartigen leerkrachten, ouders en kinderen.
  • Adviseren van de schooldirectie en het schoolbestuur.
  • Controleren, meedenken over en in sommige gevallen goedkeuren van beleidstukken.
  • Initiatief nemen om de kwaliteit van het schoolbeleid op hoger niveau te brengen.

De MR heeft zich tot doel gesteld om actief het bestuur en de schooldirectie te adviseren om de kwaliteit van de school in de breedste zin naar een hoger en professioneler niveau te tillen. Hiervoor adviseert en overlegt de MR in nauw overleg samen met het schoolbestuur, leerkrachten en ouderraad.

Hoe legt u contact met de MR?
De Medezeggenschapsraad (MR)  is uw vertegenwoordiging richting de Lingelaar. Als u vragen, ideeën, waardering of verbeteringen onder de aandacht wilt brengen bij school, kunt u dit kenbaar maken bij de MR. Dit kan mondeling bij één van de MR-leden of per e-mail (
e.spreenbrouwer@cpob.nl). Het is overigens een misverstand dat de MR tevens een klachtencommissie is voor ouders. 

U kunt ook een MR-vergadering bezoeken. Het eerste deel van de vergadering is openbaar.
De MR-leden komen gemiddeld zes keer per schooljaar bijeen. De vergadering  wordt aangekondigd in de nieuwsbrief en via de website van de school.

Vergaderdata 2023/2024

06 september 2023
01 november 2023
13 december 2023
31 januari 2024
27 maart 2024
29 mei 2024