Kwaliteitscommissie

Onze school heeft een kwaliteitscommissie. Deze bestaat uit de directeur, een leerkracht, een bestuurslid en een ouder. Wij werken, om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken, met het instrument 'Werken met Kwaliteitskaarten'.

Ieder jaar vullen de kinderen van groep 5 tot en met groep 8 een vragenlijst in over de (sociale) veiligheid op school.

Aan het eind van elk schooljaar vragen wij de ouders om per kind het evaluatieformulier 'Enquête einde schooljaar' in te vullen. Met de uitkomst hiervan zullen wij in het nieuwe schooljaar aan het werk gaan.
 
Aan de ouders van leerlingen uit groep 8 vragen wij tevens of zij de 'Enquête ouders van schoolverlatende kinderen' willen invullen. In deze enquête vragen wij hun mening over de gehele schooltijd van hun kind.
 
Ook aan de kinderen van groep 8 wordt aan de hand van een enquête gevraagd hoe zij hun schooltijd op de 'Lingelaar' hebben ervaren.

Niet alleen onze kinderen, maar ook wij leren nog iedere dag. We zijn daarom heel blij met alle ingevulde enquêtes.

De kwaliteitscommissie bestaat uit:
Naam: Lianne Bijl
Mijn rol binnen de school: Directeur van basisschool Lingelaar
TROTS op de Lingelaar omdat: We oog voor elkaar hebben en gezamenlijk werken aan iets heel moois. 
Naam: Cindy Kool
Mijn rol binnen de school: intern begeleider en leerkracht plusklas
TROTS op de Lingelaar omdat: We een kleine, veilige school zijn waar iedereen elkaar kent. Ook ben ik trots op de vernieuwingen die we aan het doorvoeren zijn.
Naam: Jojanneke Beugelink
Moeder van: Hylke (groep 3), Jelle (groep 1) en Ties
Mijn rol binnen de school: Bestuurslid (kwaliteit)
TROTS op de Lingelaar omdat: de Lingelaar in staat is om goed onderwijs te leveren en daarbij ook een fijne sfeer neer kan zetten waarin ieder kind met plezier naar school kan gaan.
Naam: Coen Witberg
Vader van: Thijs, Eva (groep 6)
Mijn rol binnen de school: Lid van de kwaliteitscommissie en ICT-commissie
Trots op de Lingelaar omdat: Het personeel werkt gedreven aan goed onderwijs voor onze kinderen in een kleinschalige setting.