Betrokkenheid van ouders

Het is voor ons van groot belang dat u zich als ouder betrokken voelt bij de activiteiten op onze school. Daarom bieden wij u de volgende mogelijkheden:

  • U kunt lid worden van de ouderraad (OR) waarbij u betrokken wordt bij de praktische uitvoering van allerlei activiteiten in en om de school.
  • U kunt lid worden van de medezeggenschapsraad (MR) waarbij u inspraak heeft in allerlei aangelegenheden betreffende de school.
  • Wij vragen u om (vrijwillig) lid te worden van de Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Beesd zodat u kunt meepraten/meedenken en stemmen over het beleid van de vereniging. Ook kunt u lid worden van het bestuur van de vereniging zodat u mede het beleid van de vereniging (en onze school) kunt bepalen.
  • Meehelpen met diverse activiteiten zoals: overblijven, assiteren bij crea-middagen/-ochtenden en ICT.

Voor u als ouder is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn. Daarom organiseren wij o.a. een intakegesprek in groep 1, informatieavonden per groep, inloopavonden (om de vorderingen van uw kind te bespreken) en wij hebben een tweewekelijkse nieuwsbrief.

Voor uitgebreide informatie kunt u hier de schoolgids downloaden.
Op de pagina
Aanmelden nieuwe leerling kunt u uw kind aanmelden op onze school.


Vorige pagina                                          Volgende pagina