Activiteiten voor de kinderen

De 'Lingelaar' vindt het heel belangrijk dat de kinderen goede basisvaardigheden krijgen in lezen, taal, schrijven en rekenen. Via individuele aandacht en remedial teaching brengen we deze basisvaardigheden op het hoogst mogelijke niveau dat het individuele kind aan kan. Onze onderwijskwaliteit wordt regelmatig beoordeeld door de Onderwijsinspectie. De rapportages zijn te vinden op deze website.

Uiteraard besteden wij ook voldoende aandacht aan wereldoriëntatie, expressieactiviteiten (handvaardigheid, tekenlessen, drama en muzikale vorming) en gymlessen. Voor de leerlingen van groep 6 bestaat er de mogelijkheid om een blaas- of slaginstrument te leren bespelen tijdens de muziekles. Dit noemen wij de 'Blazersklas' of 'Slagwerkklas'. De 'Blazerklas'  en de Slagwerkklas' is een samenwerking met de plaatselijke muziekvereniging Harmonie 'Concordia'.

In het kader van
het Cingelplein, een samenwerkingsverband tussen de beide scholen, de bibliotheek en het Klokhuis met al haar gebruikers (peuterspeelzaal, kinderopvang, dorpshuisfunctie, sportlocatie)
 en in samenwerking met  Welzijn West Betuwe biedt de 'Lingelaar' ook buiten de schooltijden opvang en allerlei activiteiten in haar gebouw. Enkele activiteiten die in ons schoolgebouw worden aangeboden zijn:

  • Overblijven tussen de middag          (verzorgd door overblijfouders)
  • Naschoolse activiteiten                      (verzorgd door de combinatiefunctionarissen van Welzijn                                                                  Geldermalsen)

Vorige pagina                                          Volgende pagina