Aanmelden nieuwe kleuters

08-02-2018
7 maart 2018 - Informatieavond ouders nieuwe kleuters
9 maart 2018 - 'Open ochtend'


Woensdag 7 maart a.s. organiseren wij een informatieavond voor ouders van kinderen die tussen 1 oktober 2018 en 1 oktober 2019 4 jaar worden. Op deze avond wordt verteld over hoe wij werken, kunt u vragen stellen, de school bezichtigen en kennismaken met de leerkrachten. De informatieavond begint om 20:00 uur.

Vrijdag 9 maart 2018 'Open ochtend'

Vrijdag 9 maart bent u van 09:00 tot 11:30 uur van harte welkom op de 'Open ochtend'. U kunt deze ochtend samen met uw kind de school komen bekijken.

Wij proberen zoveel mogelijk ouders persoonlijk een uitnodiging te sturen. Ouders die een uitnodiging willen ontvangen en waarvan geen kind(eren) naar de basisscholen (in Beesd), Kinderopvang Kaka of peuterspeelzaal 'De Knuffel' gaan, kunnen een mail sturen naar
lingelaar@lingelaar.nl. U krijgt dan een uitnodiging toegestuurd.